Foreningens medlemmer besidder alle en gyldig godkendelse og certificering i udførelse af el-termografering hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) .

Foreningens formål er at være en aktiv og seriøs aktør for udbredelsen af certificeret el-termografi, samt at opnå indflydelse overfor myndigheder, forsikringsselskaber, DBI og andre selskaber som er med til at sætte kravene for professionel el-termografi.

Foreningen er således oprettet til og for de absolut mest seriøse udbydere af denne specielle service.

Firmaer eller privatpersoner som ønsker disse særlige ydelser udført af certificerede, uvildige og yderst professionelle konsulenter, kan på foreningens hjemmeside finde kontaktinformationer for disse konsulenter.

For at sikre at foreningen bestyrelse repræsentere bredeste mulige udsnit af denne forenings medlemmer er bestyrelsen sammensat af firmaer som hver har deres unikke opbygning så som firmaer som:

– Kun udføre termografering
– Mindre virksomheder som udføre både udføre termografering samt almene el-opgaver
– Store virksomheder som udføre både udføre termografering samt almene el-opgaver

Alle ovenstående er firmaer som er repræsenteret i bestyrelsen er certificeret/godkendte af DBI indenfor el-termografering.

Vedtægter

Foreningens vedtægter (.pdf)